(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Dobře Lenka Kaniová a 1. senát NSS: předražení nezaloží „jinak spojené osoby“, pokud z toho kupující nic nemá

V rozsudku NSS č.j. 1 Afs 109/2021 (stěžovatel i žalobce: Libor Žídek) ze dne 18.8.2021 z pera soudkyně zpravodajky Lenky Kaniové  je řečeno jasně:

předražení nezaloží „jinak spojené osoby“, pokud z toho kupující nic nemá.

Jedná se myslím o významný příspěvek do tématu vzniku „jinak spojených osob“ dle § 23/7/b)/5 zákona o daních z příjmů. Z mého pohledu velmi správně zde soudkyně zpravodajka Lenka Kaniová (a s ní pak souhlasně hlasující členové prvního senátu) zdůrazňuje, že pro vznik „jinak spojených osob“ neobstojí pouhé zjištění, že cena byla „mnohonásobně převyšující běžnou cenu“. Pokud totiž kupující tuto cenu skutečně uhradil, nezískal vlastně žádnou finanční výhodu. Finanční úřad tak musí prokázat existenci jiných okolností svědčících naplnění hypotézy normy 23/7/b)/5 zákona o daních z příjmů.

Já tedy za tento počin soudkyni Lence Kaniové tleskám 👏

Dále uvádím pro danou otázku klíčové citace z tohoto judikátu (zdůraznění doplněno; zvláště fialový text považuji za svěží aplikaci racionality a logiky).

V této souvislosti neobstojí tvrzení krajského soudu, že stěžovatel si snižoval základ daně o částky mnohonásobně převyšující běžnou cenu za obdobné služby. Pokud totiž stěžovatel (společnost D. D. D. SERVIS) cenu skutečně uhradil a současně nebylo prokázáno, že by se mu finanční prostředky vracely zpět, postrádalo by zaplacení předražené služby pouze za účelem uplatnění vyšších výdajů jakoukoliv racionalitu, neboť by bylo finančně nevýhodné (stěžovatel by na reklamu vynaložil více prostředků, než o kolik si následně snížil daňové zatížení). I z tohoto důvodu je třeba trvat na unesení důkazního břemene správce daně (žalovaného) ve vztahu k prokázání, že stěžovatel a společnost PAMBROKE byly osobami jinak spojenými ve smyslu § 23 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů

(…) bylo povinností žalovaného zkoumat případnou existenci jiných okolností, které by nasvědčovaly tomu, že se jedná o právní vztah, který vznikl převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, tj. že stěžovatel a společnost PAMBROKE jsou jinak spojenými osobami ve smyslu § 23 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů

Pro úplnost stojí za zmínku, že shodně (pouze pro jiné období) soud judikoval dne 10.9.2021 v čj. 1 Afs 110/2021.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: