(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Naprostá klasika velikána právní vědy českého původu Hanse Kelsena „Ryzí nauka právní“ spatřila světlo světa poprvé v češtině

Ryzi nauka pravni 1933

Ryzi nauka pravni 1933

Jistěže prakticky každý, kdo se kdy v životě jen dotkl právního vzdělání, slyšel o naprostém velikánu Hansu Kelsenovi. Možná už ne každý ví, že se narodil v Praze.
A snad ještě překvapivější může být zjištění, že jeho světoznámá kniha „Reine Rechtslehre: Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik“ (do angličtiny byla přeložena v roce 1934 pod názvem Introduction to the Problems of Legal Theory) vyšla poprvé v českém jazyce. Jak se totiž můžeme dočíst v předmluvě překladatele  díla „Ryzí nauka právní – metoda a základní pojmy“ z roku 1933 nakladatelství Orbis Praha, „překlad spisku je pořízen z rukopisu, a jest vlastně tištěným originálem„, přičemž „v německém jazyce dosud nevyšel“.
Tato kniha vyšla v originálním jazyce, totiž němčině, ve Vídni až o rok později, tj. v roce 1934.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: