Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/landgrafcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/landgrafcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Střípky z kuchyně daňového litigátora – Roman Landgráf – daňový poradce
(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Střípky z kuchyně daňového litigátora

Střípky z kuchyně daňového litigátora (III.)

Jak zpracovávat a používat judikaturu NSS.
Relativně unikátní analýza 21 let judikatury NSS pro současnou praxi.

Je nesporným faktem (ať už si o tom myslíme cokoli), že významným pramenem práva i v prostředí české (kontinentální) právní kultury je judikatura. Tedy znalosti a dovednosti při práci s judikaturou jsou nezbytnou součástí dobré práce praktika v oboru (daňového) práva.
Za 21 let existence NSS se nahromadilo přes 45.000 meritorních rozsudků. Logicky se tedy naskýtá otázka, jak s takto početnou množinou efektivně pracovat. Jednou z cest je za pomoci nástrojů kvantitativního a kvalitativního výzkumu vyhledat klíčové tématické linie a problémy.
Na tomto semináři se tedy podělím o své zkušenosti a aktuální metody práce s judikaturou, mající za cíl co možná nejefektivněji jí aplikovat (nejen) v daňově-právních sporech (litigacích).

Dovoluji si tedy pozvat daňové poradce a jejich spolupracovníky, advokáty, také soudce, ale i širokou odbornou a podnikatelskou veřejnost na tento speciální seminář.
Jedná se o volné pokračování (předchozí účast není podmínkou) akcí z loňského a předloňského roku. Tentokrát se podrobněji zaměříme na jednu z klíčových kompetencí úspěšného praktika v oblasti vedení (nebo i prevenci) daňového sporu, a sice práce s judikaturou NSS. Ponoříme se tedy do hlubin judikatury Nejvyššího správního soudu. Zjistíme, které judikáty jsou pro praxi nejzásadnější a jaké trendy a koncepce se v nich odrážejí. Rozkryjeme nejčastěji citovaná rozhodnutí a jejich dopad na současnou i budoucí praxi. Mým cílem je poskytnout posluchačům komplexní přehled klíčových aspektů, které jsou nezbytné pro každého úspěšného praktika. Projdeme si konkrétní případy a vytvoříme přehled nejdůležitějších poznatků, které nám umožní efektivní navigaci ve světě daňového práva.
Určeno nejen pro mírně či středně pokročilé adepty daňově-právního litigačního řemesla, kterým se konkrétní zkušenosti a triky letitého praktika (s 30letou praxí) mohou jistě hodit, ale též pro zkušené bardy, kteří dobře ví, že v právu (a daňovém snad zejména) „nikdo není prorokem“, a tudíž že jakékoli upřesnění či rozšíření instrumentária je nejen možné, ale i užitečné. Zajímavé i užitečné věci zde snad najdou i všichni ostatní „hráči“ a „rozhodčí“ na šachovnici daňový subjekt versus správce daně, tedy daňoví poradci, advokáti, účetní, také soudci, ale i samotní praktičtí podnikatelé, kteří se chtějí v této oblasti orientovat.
Prameny jsem hledal nejenom ve své dlouholeté litigační praxi, ale též za pomoci použití současných IT technologií, včetně vlastních unikátních kódů v jazyce Python a za použití umělé inteligence (zejména ChatGPT).

Termíny a objednávka

Obsah semináře:

• Pozice judikatury v českém (daňově) právním systému, teorie a praxe
• základní praktické a  metodologické přístupy práce s judikaturou
• Přehled základních (současných i historických) argumentačních linií v rozhodování NSS (především v oblasti daňového práva)
• Přehled nejčastěji citovaných rozhodnutí (za celou dobu a v této dekádě) – co z toho vyplývá pro naši praxi
• Podrobnější analýza cca. 50 judikátů tvořících základ těch argumentačních linií, které NSS aplikuje v současnosti (v posledních 3 letech)
• Přehled (nutně subjektivní) aktuálně otevřených témat judikatury
• Některá praktická doporučení pro uplatnění judikatury v odvoláních a žalobách
• Společná diskuse: kudy, kam a jak, aby ještě lépe

Základní údaje k semináři

Termín a místo:

čtvrtek 21. března 2024 (09:00 – 16:00)

Hotel Tři Věžičky
Střítež u Jihlavy 11

www.trivezicky.cz

FJ56 8V Střítež
bezproblémová parkování zdarma
(cca 500 m od dálnice D1, na 112 km)

Cena:

Účastnický poplatek: 3.333 Kč ( + DPH)
– při objednávce do 5.2.: 2.666 Kč ( + DPH)

Sleva 10% pro účastníky některých mých předchozích akcí:
– do zprávy při objednávce  uveďte prosím číslo faktury předchozí akce
Snížená cena
pro mladé (do 27 let): 950 Kč
– do zprávy při objednávce uveďte prosím rok narození.


Součástí ceny je coffee break a oběd.

Úhradu prosím proveďte podle dokladu (faktury), který Vám bude zaslán na základě Vaší přihlášky.

Přednášející:

Seminář provede Ing. Roman Landgráf, nezávislý daňový poradce s 30-ti letou praxí při zastupování podnikatelů při daňových kontrolách, odvoláních, žalobách; věnuje se též významně lektorské a publikační činnosti.

Přihláška/objednávka:

Na seminář se prosím přihlašte zde.
Přihlášky zpracováváme dle pořadí přijetí do vyčerpání kapacity. Tak pokud máte zájem, neváhejte. 
Děkujeme a těšíme se na setkání !

Přihláška semináře

Pro objednání prosím použijte tento formulář. Pokud objednatelem je podnikatel (firma), uveďte prosím IČO (ostatní údaje pro fakturaci, včetně DIČ, si podle toho dohledáme). Děkujeme!

Pro fakturaci
Pro zaslání faktury a následně též přihlašovacích údajů do webináře
Pro fakturaci