(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Štítek: Nepřezkoumatelnost

Jsou výsledky daňových kontrol dostatečně srozumitelné, přezkoumatelné?

Jsou výsledky daňových kontrol dostatečně srozumitelné, přezkoumatelné?

Obvyklé schéma kasačního řízení před Nejvyšším správním soudem

NSS ex offo musí nejprve prověřit: zda kasační stížnost nebyla podána opožděně nebo zjevně neoprávněnou osobou zmatečnost řízení (§ 103 odst. 1 písm. c) ve vazbě na § 109 odst. 4 SŘS) zda řízení před soudem nebylo zatíženo vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé (§ 109 odst. 4 SŘS), nepřezkoumatelnost…
Read more

Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů

Nepřezkoumatelností pro nedostatek důvodů se Nejvyšší správní soud opakovaně zabýval. Z konstantní judikatury lze zmínit například tyto rozsudky NSS: ze dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003 – 52, ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 – 73, publikovaný pod č. 787/2006 Sb. NSS, ze dne 14. 7. 2005, č.…
Read more