(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Nezveřejnění účetní závěrky založením do sbírky listin nevypovídá o zapojení do podvodu

Jistě se mnoho z nás setkalo s tím, že finanční úřad s vítězoslavným výrazem nám sděluje, že některý z našich dodavatelů (či jejich dodavatelů) neuveřejnil účetní závěrku založením do sbírky listin, a že tím tedy finanční úřad prokázal, že jsme zapojeni do „podvodného řetězce“, resp. že tím finanční úřad prokázal naplnění „znalostního testu“, tedy že jsme museli či měli vědět, že se zúčastníme podvodného schématu, resp. že jsme byli málo obezřetní, když jsme si nezjišťovali, zda dodavatel uveřejňuje závěrky ve sbírce listin, pročež nám pak následně finanční úřad sdělí, že jsme takto přišli o nárok na odpočet DPH z předmětného přijatého plnění. Jistě nejen já jsem takovýmto uvažováním správce daně přinejmenším „znepokojen“.

Je dobrou zprávou v tomto ohledu, že je možno zmínit některé judikáty Nejvyššího správního soudu, které takovéto uvažování zapovídají.

Dne 20.2.2020 vynesl Nejvyšší správní soud rozsudek čj. 7 Afs 420/2018 ve věci MouseHouse s.r.o. (soudcem zpravodajem byla soudkyně Lenka Krupičková – viz informace zde), ve kterém se mimo jiné dočtete:

[29] Stejně jako městský soud považuje i Nejvyšší správní soud za běžné okolnosti obchodní praxe, z nichž nelze usuzovat na to, zda dodavatel je či není zapojen v podvodu na DPH, že Y byl ve stejný den zapsán jako jednatel dvou společností se širokým předmětem podnikání a že X nezveřejňuje účetní závěrky jejich založením do sbírky listin (ostatně tuto okolnost vyloučil již sám žalovaný). Ani jedna z těchto okolností sama o sobě nic nevypovídá o tom, zda dodavatel či jiný subjekt je či není zapojen v podvodném obchodu, resp. zda podal daňové přiznání, a odvedl či neodvedl daň (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2018, č. j. 5 Afs 252/2017 – 31 )

Jak vyplývá z této citace, NSS zde navazuje na své předchozí rozhodnutí ze dne 31.7.2018 čj. 5 Afs 252/2017 ve věci TRIMETAL s.r.o. (soudcem zpravodajem byla soudkyně Lenka Matyášová – viz informace zde), ze kterého je možno citovat:

Nejvyšší správní soud konstatuje, že ani uzavření písemné smlouvy či zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin v obchodním rejstříku samo o sobě nic nevypovídá o tom, zda dodavatel či jiný subjekt je či není zapojen v podvodném obchodu, resp. zda podal daňové přiznání, a odvedl či neodvedl daň; v tomto směru nejsou úvahy žalovaného na místě; tyto „objektivní skutečnosti“ nic nevypovídají o povědomosti stěžovatele o možném zapojení v podvodné transakci.

 

One Response

 1. Roman Landgráf napsal:

  Není úplně od věci si říci, že:
  – rozsudek „MouseHouse“ je z pera soudkyně zpravodajky Lenky Krupičkové
  – rozsudek „TRIMETAL“ je z pera soudkyně zpravodajky Lenky Matyášové (viz zde)

  Oběma soudkyní patří za tento počin podle mého názoru palec nahoru!

  Ohledně zmíněných jmen soudců zpravodajů viz: http://www.nssoud.cz/Informace-poskytnuta-31-cervence-2020/art/32799

Leave a Reply

%d bloggers like this: