(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Odmítá Vám FÚ uznat odpočet DPH, protože jste prý věděli nebo měli vědět o podvodu? Vyžadujte test doktríny jediného rozumného vysvětlení!

Pokud Vám finanční úřad odmítá uznat nárok na odpočet DPH s tvrzením, že zjistil okolnosti, podle kterých se domnívá, že jste věděli nebo vědět měli či mohli, že se předmětnou transakcí účastníte podvodu na dani, pak pro Vaši obranu je dobré použít zde komentovanou doktrínu „jediného rozumného vysvětlení“, která výrazně chrání právní jistotu daňového subjektu, když  pro odejmutí nároku na odpočet staví jako nutnou podmínku, že skutková situace musí být taková, že jediným (tedy nikoli jedním z mnoha) rozumným vysvětlením dané skutkové situace je, že se jedná o podvod.

Celý článek najdete zde.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: