Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/landgrafcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/landgrafcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Důkazy nově navržené teprve v žalobě jsou přípustné jen výjimečně – Roman Landgráf – daňový poradce
(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Důkazy nově navržené teprve v žalobě jsou přípustné jen výjimečně

Výsledek každého sporného řízení je samozřejmě výrazně ovlivněn dokazováním, neboť jen taková skutková tvrzení jsou způsobilá ovlivnit výsledek, které se podařilo dostatečně přesvědčivě prokázat. V daňovém řízení, významně poznamenaném rozsáhlým a těžkým důkazním  břemenem na straně daňového subjektu, je pak bez velkého přehánění dovednost a schopnost předkládat kvalitní důkazní prostředky otázkou „života a smrti“. Jedním z klíčových atributů této dovednosti je i správné načasování překládání (navrhování) důkazních prostředků.
V nedávném rozsudku (čj. 9 Afs 268/2018 ze dne 17.4.2020, Aleš Kastl, dřevovýroba) Nejvyšší správní soud zopakoval svojí doktrínu uvedenou již dne 22.5.2009 v rozsudku čj. 2 Afs 35/2009 (č. 1906/2009 Sb.NSS, KCK Cyklosport – Mode; zrušeno nálezem I. ÚS 2082/09), která významně  omezuje (resp. toto omezení vymezuje) možnost účinně navrhovat nové důkazní prostředky až v žalobě:

Při přezkumu daňového rozhodnutí správním soudem je třeba v každém případě nalézat rozumnou rovnováhu, zohledňující jednak zásadu plné jurisdikce rozhodování správního soudu na straně jedné, a jednak zamezující zjevným obstrukcím daňového subjektu na straně druhé. Na provedení důkazů nově navržených teprve v řízení před krajským soudem je proto třeba trvat obvykle tehdy, pokud

1) soud přesvědčivě neodůvodní nadbytečnost jejich provedení a

2) tyto důkazy nemohly být navrženy již v řízení odvolacím, a to kupř. proto, že odvolací rozhodnutí (resp. důvody, na nichž je založeno) bylo pro daňový subjekt objektivně překvapivé, anebo že toto řízení bylo zatíženo zásadními vadami (např. nebylo umožněno důkazní návrhy podat, finanční orgán je odmítl přijmout atp.).

Při respektování této doktríny pak tedy pro praxi vyplývá důsledek, že není záhodno s důkazními návrhy váhat tak dlouho, aby byly poprvé předloženy (či navrženy) až žalobě. Tato soudní doktrína totiž jasně uvádí, že takto pozdě předložené důkazní návrhy jsou jen tehdy přípustné, jestliže tyto důkazy nemohly být navrženy již v řízení odvolacím neboť

  • odvolací rozhodnutí bylo pro daňový subjekt objektivně překvapivé nebo pokud
  • odvolací řízení bylo zatíženo zásadními vadami (nebylo umožněno důkazní návrh podat, FÚ jej odmítl přijmout atp.)

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: