(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

NSS: Daňovou kontrolu může zahájit kterýkoli finanční úřad

Ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 3/2018 byl uveřejněn rozsudek ze dne 20.12.2017 čj. 10 Afs 269/2017-34 (č. 3690/2018 Sb.NSS; žalobce: ČKD Elektrotechnika a.s.), který postavil najisto, že po novele zákona o finanční správě (účinné od července 2016) může daňovou kontrolu zahájit kterýkoli (tedy nikoli jen ten „náš“, tj. běžně místně příslušný) finanční úřad (tedy jakýkoli finanční úřad z celé ČR). Zmíněná novela totiž zavedla zvláštní tzv. vybranou působnost, kterou dle § 8 odst. 2 zákona o finanční správě vykonává jakýkoli finanční úřad na celém území ČR. Touto vybranou působností se přitom rozumí provádění:

  1. vyhledávací činnosti při správě daní, nebo
  2. postupu k odstranění pochybností, daňové kontroly nebo jiných kontrolních postupů při správě daní

 

Právní věta uveřejněná ve Sbírce rozhodnutí NSS:

Daňovou kontrolu může u daňového subjektu zahájit v rámci vybrané působnosti podle § 10 odst. 4 ve spojení s § 8 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, kterýkoliv finanční úřad.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: