(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

„Ad impossibilia memo obligatur“ – nikdo není zavázán k věcem nemožným

Toto latinské právní přísloví zřejmě nikdy  neztratí na své naléhavosti  a to nejen v právu soukromém, ale i (a možná především) v právu veřejném. Mělo by tedy být postaveno najisto, že po nikom (tj. např. po smluvním partnerovi či po daňovém subjektu) nelze požadovat něco, co není možné nebo co je nad lidské síly. Jakkoli se tento požadavek může jevit jako naprosto zřejmý na první pohled, řada praktiků práva mi dá jistě zapravdu, že má mnoho v praxi důležitých souvislostí a aplikací.

Příbuzné varianty tohoto přísloví:

Impossibilium nulla obligatio“ – k nemožnému závazek nevznikne, nemožné nemůže být předmětem závazku. Toto pravidlo je obsaženo v Digesta seu Pandectae (r. 530-533), kniha 50, titul 17, fragment 185.

Ultra posse nemo obligatur“ – k nemožnému není nikdo vázán

Ultra posse nemo tenetur“ – dtto (varianta)

Ultra vires nemo obligatur“ – nad lidské síly ……

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: