(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Místo zdanitelného plnění pro DPH u seminářů a školení. Otevřené semináře vers. firemní školení.

Dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o DPH platí:

Místem plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy je místo konání kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, pokud jde o

a) službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související s tímto oprávněním, nebo

b) službu vztahující se k takové akci, včetně přímo související služby, jakož i poskytnutí služby organizátora takové akce, osobě nepovinné k dani.

Pro praxi by to tedy mělo znamenat, že v případě pořádání tzv. otevřených seminářů či vzdělávacích akcí, kde jejich organizátor vybírá od účastníků vložné, jde o službu spočívající v oprávnění ke vstupu, u které se tedy místo plnění stanoví podle místa konání takové akce. Pokud se tedy takový seminář koná v ČR, je místem plnění ČR, pokud se koná např. v Polsku, je místem plnění Polsko. Vždy zcela bez ohledu na to, kde (tedy zejména v jakém státě) má sídlo poskytovatel takové služby a i bez ohledu na sídlo či bydliště odběratele (tj. komu je tato služba poskytována).

Pokud však jde o tzv. zakázková či firemní školení, které organizátor zajistí pro podnikající osobu (tj. osobu povinnou k dani), místo plnění se stanoví podle sídla odběratele (tj. komu je tato služba poskytována). A to zcela bez ohledu na to, kde se toto školení ve skutečnosti koná.

Zpracováno s použitím: BENDA, Václav. DPH u poradenských a vzdělávacích služeb. DHK. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 2012, č. 21, s. 1-5.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: