„Ad impossibilia memo obligatur“ – nikdo není zavázán k věcem nemožným

Toto latinské právní přísloví zřejmě nikdy  neztratí na své naléhavosti  a to nejen v právu soukromém, ale i (a možná především) v právu veřejném. Mělo by tedy být postaveno najisto, že po nikom (tj. např. po smluvním partnerovi či po daňovém subjektu) nelze požadovat něco, co není možné nebo co je nad lidské síly. Jakkoli se tento požadavek…
Read more