Místo zdanitelného plnění pro DPH u seminářů a školení. Otevřené semináře vers. firemní školení.

Dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o DPH platí: Místem plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy je místo konání kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, pokud jde o a) službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související s…
Read more