(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Zásada efektivity v systému DPH

V rozsudku ESD ze dne 27.2.2003 ve věci C-327/00 (Santex) je možno v bodě 55 číst:

However, for the purpose of applying the principle of effectiveness, each case which raises the question whether a national procedural provision renders application of Community law impossible or excessively difficult must be analysed by reference, in particular, to the role of that provision in the procedure, its progress and its special features, viewed as a whole

V rozsudku ESD ze dne 11.10.2007 ve věci C-241/06 (Lämmerzahl) je možno v bodě 52 číst:

Naopak, vnitrostátní prekluzivní lhůty, včetně jejich prováděcích pravidel, nemohou samy o sobě činit výkon práv, která dotyčnému případně poskytuje právo Společenství, v praxi nemožným nebo nadměrně obtížným. Je tedy třeba posoudit, zda použití takového pravidla prekluze, jaké je dotčeno v původním řízení, může být považováno za rozumné, nebo naopak za činící výkon práv, která dotyčné osobě poskytuje právo Společenství, v praxi nemožným nebo nadměrně obtížným.

Ze závěrů ESD v rozsudku ze dne  8.5.2008 ve věci C-95/07 a 96/07 (Ecotrade):

Je třeba dodat, že prekluzívní lhůtu, jejíž nedodržení má za následek sankci uloženou osobě povinné k dani, která nebyla dostatečně pečlivá a opomněla požádat o odpočet DPH odvedené na vstupu, tím, že ztratí nárok na odpočet daně, nelze považovat za neslučitelnou s režimem stanoveným šestou směrnicí, pokud se jednak tato lhůta použije stejným způsobem na obdobné nároky v daňové oblasti založené na vnitrostátním právu a na ty, které jsou založeny na právu Společenství (zásada rovnocennosti), a jednak v praxi neznemožňuje nebo nadměrně neztěžuje uplatnění nároku na odpočet daně (zásada efektivity).

Soudní dvůr EU takto judikuje pravidelně, čehož dokladem může být například rozsudek ze dne 12.7.2012 ve věci C-284/11 (EMS-Bulgaria Transport), z něhož lze citovat (bod 49):

Nárok na odpočet tvoří nedílnou součást mechanismu DPH a v zásadě nemůže být omezen.
Soudní dvůr již v kontextu přenesení daňové povinnosti rozhodl, že prekluzívní lhůtu, jejíž nedodržení má za následek sankci uloženou osobě povinné k dani, která nebyla dostatečně pečlivá a opomněla požádat o odpočet DPH odvedené na vstupu, tím, že ztratí nárok na odpočet daně, nelze považovat za neslučitelnou s režimem stanoveným směrnicí o DPH, pokud se tato lhůta zaprvé použije stejným způsobem na obdobné nároky v daňové oblasti založené na vnitrostátním právu a na ty, které jsou založeny na unijním právu (zásada rovnocennosti), a dále v praxi neznemožňuje nebo nadměrně neztěžuje uplatnění nároku na odpočet daně (zásada efektivity)

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že mezi základní zásady spojené se systémem DPH, řadí  Soudní dvůr EU také zásadu efektivity (principle of effectiveness).

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: