(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Štítek: Zásada efektivity

NSS (Ivo Pospíšil): „Kordárna“ je zpět, ustanovení § 254a daňového řádu je neaplikovatelné pro rozpor s právem EU => úrok z odpočtu DPH je repo + 14%

Do již více jak 5 roků se táhnoucí právní disputace ohledně „správného“ úročení zadržovaného odpočtu DPH vnesl zásadní „příspěvek“ Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím ve věci EP ENERGY TRADING a.s. ze dne 16.7.2020 (čj. 1 Afs 445/2019-47) – soudcem zpravodajem byl soudce Ivo Pospíšil (viz informace zde), kterému za tento počin tedy dávám palec nahoru!…
Read more

Zásada efektivity v systému DPH

V rozsudku ESD ze dne 27.2.2003 ve věci C-327/00 (Santex) je možno v bodě 55 číst: However, for the purpose of applying the principle of effectiveness, each case which raises the question whether a national procedural provision renders application of Community law impossible or excessively difficult must be analysed by reference, in particular, to the…
Read more