(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Nesprávné právní posouzení věci

Pro různé právní účely může být užitečné si povšimnout, že dle názoru Nejvyššího soudu (např. v rozsudku ze dne 26.4.2012 čj. 25 Cdo 1390/2010) může nesprávné právní posouzení věci (zde ve smyslu dovolacího důvodu dle § 241a/2/b) OSŘ) spočívat v tom, že soud (či správní orgán):

  • věc posoudil podle nesprávného právního předpisu, že
  • správně použitý právní předpis nesprávně vyložil, nebo že
  • právní předpis na zjištěný skutkový stav věci nesprávně aplikoval.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: