Nesprávné právní posouzení věci

Pro různé právní účely může být užitečné si povšimnout, že dle názoru Nejvyššího soudu (např. v rozsudku ze dne 26.4.2012 čj. 25 Cdo 1390/2010) může nesprávné právní posouzení věci (zde ve smyslu dovolacího důvodu dle § 241a/2/b) OSŘ) spočívat v tom, že soud (či správní orgán): věc posoudil podle nesprávného právního předpisu, že správně použitý…
Read more