(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Rubrika: Daň z příjmů

Výdaje daňového subjektu, který působí v rámci vícestupňové struktury poskytující služby finančních poradců

Ze Sbírky rozhodnutí NSS č. 2/2013: Výdaje daňového subjektu, který působí v rámci vícestupňové struktury poskytující služby finančních poradců, vynaložené na školení osob nacházejících se na nižších patrech této struktury mohou být nákladem splňujícím podmínky generální klausule v § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jestliže jsou příjmy dotyčného daňového…
Read more

Povinná účast na důchodovém pojištění za rok 2012 u vedlejší samostatné výdělečné činnosti vzniká při daňovém základu 60.328 Kč

Pokud samostatná výdělečná činnost (například podnikání) fyzické osoby je považována pro účely sociálního pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (typicky například v případech, kdy (i) podnikatel má zároveň příjmy ze zaměstnání nebo (ii) podnikatel pobírající zároveň starobní nebo invalidní důchod nebo (iii) podnikatelka pobírající zároveň rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství), pak je tato osoba v roce…
Read more

Důchodce pobírající v roce 2012 důchod v úhrnné roční výši vyšší než 288.000 Kč musí podat přiznání

V praxi se ukazuje, že je často přehlíženo ustanovení § 4 ost. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů, podle kterého není od daně z příjmů fyzických osob osvobozen takový důchod (nebo penze), jehož výše přesáhne ročně částku 36násobku minimální mzdy. Pro rok 2012 to tedy konkrétně znamená, že takový člověk, který za rok 2012 obdrží důchody či…
Read more

Dne 7.11.2012 sněmovnou přijatý zákon zavádí další prvky progrese v daňových odvodech

Dne 7.11.2012 přijala Poslanecká sněmovna ve třetím čtení Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů (sněmovní tisk 801). O tomto zákonu často média hovoří pouze jako o normě, kterou se zvyšují sazby DPH o jeden procentní bod; pravdou ale je, že zde dochází k mnoha dalším změnám (celý návrh má bez důvodové zprávy 26…
Read more

I v případě přímých daní musí členské státy dodržovat právo EU

V rozsudku Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. září 2009 ve věci C-182/08 (Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG proti Finanzamt München II.) se konstatuje: Je rovněž třeba připomenout, že i když podle ustálené judikatury přímé daně spadají do pravomoci členských států, členské státy musejí nicméně při jejím výkonu dodržovat právo Společenství (viz zejména rozsudek ze…
Read more

Zásada zneužití práva dle ESD

Z rozsudku ESD ze dne 21.2.2006 ve věci C-255/02 (Halifax): Taková plnění, jako jsou plnění dotčená v původním řízení, jsou dodáním zboží nebo poskytnutím služeb a hospodářskou činností ve smyslu čl. 2 bodu 1, čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 šesté směrnice Rady 77/388/EHS, pokud splňují…
Read more

Tax questions that need answers at Obama-Romney debate

(Reuters) – After months of rhetoric, the U.S. presidential candidates may offer voters some substance on taxes at their first debate on Wednesday, but only if they face tough questions. Here are some questions worth asking Democratic President Barack Obama and Republican challenger Mitt Romney on taxes.

Switzerland, Czech Republic Sign Revised DTA

Switzerland and the Czech Republic have recently signed in Prague a protocol to amend the double taxation agreement http://ow.ly/dQcKs

NSS: Cenu obvyklou (referenční) prokazuje správce daně, nikoli podnikatel

V daňovém řízení je bohužel již ze své podstaty jen málo skutečností, vůči nimž by důkazní břemeno neleželo na podnikateli. Mezi ony vzácné výjimky patří prokazování obvyklé (referenční) ceny dle § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů, kde správní soudy trvale judikují, že důkazní břemeno nese správce daně. Aktuálně je možné se toto dočíst…
Read more

Pět velkých internetových firem platí daň pouze 0,8% ze svého zisku ve Velké Británii

Podle níže uvedeného zdroje platí společnosti Apple, Amazon, Google, eBay a Facebook ze svého zisku realizovaného z prodeje anglickým zákazníkům daň ve skutečné (efektivní) sazbě pouze 0,8%. Podle tohoto zdroje tak dochází k vyhnutí se dani v výši zhruba 650 miloónů liber, a to za pomoci offshore společností v Irsku (v případě  společností Facebook, Google a Apple)…
Read more