(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Důchodce pobírající v roce 2012 důchod v úhrnné roční výši vyšší než 288.000 Kč musí podat přiznání

V praxi se ukazuje, že je často přehlíženo ustanovení § 4 ost. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů, podle kterého není od daně z příjmů fyzických osob osvobozen takový důchod (nebo penze), jehož výše přesáhne ročně částku 36násobku minimální mzdy.

Pro rok 2012 to tedy konkrétně znamená, že takový člověk, který za rok 2012 obdrží důchody či penzi v roční úhrnné výši větší než 288.000 Kč (což odpovídá měsíční výši 24.000 Kč), je povinen podat přiznání (k dani z příjmů fyzických osob), ve kterém ke zdanění podle § 10 zákona o daních z příjmů (tzv. ostatní příjem) uvede část důchodu přesahující uvedenou hranici 288.000 Kč.

Pokud by se jednalo o takového důchodce, který pobírá současně i příjem z výdělečné činnosti, pak je potřeba zdanit příjmy z důchodů a penzí navíc také v tom případě, pokud příjem ze zaměstnání a s podnikání v úhrnné výši převýší hodnotu 840.000 Kč za rok (viz § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů).

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: