(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

I v případě přímých daní musí členské státy dodržovat právo EU

V rozsudku Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. září 2009 ve věci C-182/08 (Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG proti Finanzamt München II.) se konstatuje:

Je rovněž třeba připomenout, že i když podle ustálené judikatury přímé daně spadají do pravomoci členských států, členské státy musejí nicméně při jejím výkonu dodržovat právo Společenství (viz zejména rozsudek ze dne 13. prosince 2005, Marks & Spencer, C‑446/03, Sb. rozh. s. I‑10837, bod 29; ze dne 12. září 2006, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, C‑196/04, Sb. rozh. s. I‑7995, bod 40; ze dne 12. prosince 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C‑374/04, Sb. rozh. s. I‑11673, bod 36, a ze dne 8. listopadu 2007, Amurta, C‑379/05, Sb. rozh. s. I‑9569, bod 16).

K tomu tedy ještě ocitujme se zmíněného  rozsudku ze dne 13. prosince 2005, Marks & Spencer, C‑446/03:

V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury, i když přímé daně spadají do pravomoci členských států, musejí nicméně tyto členské státy při výkonu této pravomoci dodržovat právo Společenství

Leave a Reply

%d bloggers like this: