(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Srážková daň na příjmy autorů do výše 10.000 Kč (dosud do 7.000 Kč); nebude již omezeno pouze na příspěvky do novin, televize a rozhlasu.

Od roku 2014 se mění ustanovení § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Nově tedy příjmy autorů (z autorských práv)  plynoucí ze zdrojů na území České republiky budou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč (dosud tato hranice byla stanovena na výši 7.000 Kč).

Nové je i to, že už nebude platit, že se toto ustanovení omezuje pouze na příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: