(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Daňové opravné položky k pohledávkám od roku 2014 jinak

Od roku 2014 se pro účely tvorby daňově účinných opravných položek pohledávky nebudou dělit podle výše hodnoty a ani u nich nemusí být zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení (výjimka níže).

Vytvořené opravné položky budou mít pouze dvě možné výše:

  1. Pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, bude možné vytvořit opravné položky až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky
  2. Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 36 měsíců, bude možné vytvořit opravné položky do výše 100 %.

Pouze u pohledávek nabytých postoupenímjejichž hodnota je vyšší než 200 tisíc Kč zůstává nutná podmínka vymáhat pohledávky rozhodčím, soudním nebo správním řízením.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: