Daňové opravné položky k pohledávkám od roku 2014 jinak

Od roku 2014 se pro účely tvorby daňově účinných opravných položek pohledávky nebudou dělit podle výše hodnoty a ani u nich nemusí být zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení (výjimka níže). Vytvořené opravné položky budou mít pouze dvě možné výše: Pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, bude možné vytvořit opravné položky až…
Read more