Důchodce pobírající v roce 2012 důchod v úhrnné roční výši vyšší než 288.000 Kč musí podat přiznání

V praxi se ukazuje, že je často přehlíženo ustanovení § 4 ost. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů, podle kterého není od daně z příjmů fyzických osob osvobozen takový důchod (nebo penze), jehož výše přesáhne ročně částku 36násobku minimální mzdy. Pro rok 2012 to tedy konkrétně znamená, že takový člověk, který za rok 2012 obdrží důchody či…
Read more