(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Pokuta dle § 98 ZDPH je zřejmě v rozporu s unijním právem

Soudní dvůr EU se ve svém rozhodnutí ze dne 19.7.2012 ve věci C-263/11 vyjádřil, že:

Unijní právo musí být vykládáno v tom smyslu, že není vyloučeno, že pravidlo vnitrostátního práva, které umožňuje uložit pokutu ve výši obvyklé sazby daně z přidané hodnoty uplatnitelné na základě hodnoty zboží, které bylo předmětem uskutečněných dodávek, jednotlivci, který nesplnil svoji povinnost nechat se zapsat do registru osob povinných k dani z přidané hodnoty a který nebyl povinen odvést tuto daň, je v rozporu se zásadou proporcionality.

Z toho tedy vyplývá, že ustanovení § 98 našeho zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) je s velkou pravděpodobností v rozporu s unijním právem. V případě vyměření této sankce se tedy mohou plátci bránit s odkazem na tento judikát.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: