(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Dohoda o provedení práce si v roce 2012 zachovává alespoň částečně svůj půvab pouze při příjmu maximálně 10.000 Kč/měsíc

Celkem hojně používaná dohoda o provedení práce (ve smyslu § 75 zákoníku práce) doznala s účinností od 1.1.2012 řadu změn,  z nich alespoň ty nejzákladnější stojí za připomenutí:

  • dohodu o provedení práce je možno uzavřít na maximálně 300 hodin/rok (v roce 2011 pouze 150 )
  • v dohodě o provedení práce obligatorně  musí být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá
  • musí být v písemné formě (obligatorní písemná forma)
  • na odměnu z dohody o provedení práce se vztahují ustanovení o minimální mzdě
  • po skončení dohody o provedení práce je zaměstnavatel povinen vydat potvrzení o zaměstnání („zápočtový list“)
  • v měsíci, do něhož byl zaměstnanci zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10.000 Kč, vzniká i z dohody o provedení práce účast na nemocenském i důchodovém pojištění a je tedy potřeba provádět odvody sociálního pojištění (viz § 7a zákona o nemocenském pojištění)
  • v měsíci, v němž příjem dle dohody o provedení práce přesáhl 10.000 Kč, podléhá zdravotnímu pojištění
  • od dubna 2012 podléhá povinné vstupní lékařské prohlídce i zaměstnanec před vznikem dohody o provedení práce
  • daň z příjmů ze závislé činnosti zůstává vůči příjmům z dohody o provedení práce beze změny, tj. stále tedy například platí, že pokud se jedná o jediný příjem ze závislé činnosti, může zaměstnanec podepsat prohlášení k dani a uplatňovat tak slevy na dani. Pokud toto prohlášení nepodepíše, stejně jako dříve tak i v roce 2012 se z příjmů do 5000 Kč/měsíc sráží a odvádí srážková daň ve výši 15%

Stručné shrnutí: Pokud si jako podnikatelé v pozici zaměstnavatele chceme zachovat alespoň částečně půvab, který dohoda o provedení práce dosud vždy měla (tj. osvobození od odvodů sociálního a zdravotního pojištění), pak musíme dbát na to, že měsíční odměna nesmí převýšit 10.000 Kč.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: