(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Stále větší propast mezi odměnami managementu a mzdami zaměstnanců?

Problém není v tom, že zde jsou bohatí a chudí, vlastníci a nevlastníci. Problém je po mém soudu v tom, že existují právnické osoby (zejména pak akciové společnosti), které (ze své právní podstaty) na rozdíl od fyzických osob mají jen velmi malou odpovědnost za svá rizika a náklady a také malou vazbu mezi výkonem a odměnou svých členů a orgánů.

Deborah Hargreaves: The time has come to wipe the smiles off their faces – Commentators, Opinion – The Independent.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: