(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Pozor na předem udělený souhlas s postoupením smlouvy dle NOZ od 2014

 V novém občanském zákoníku účinném od 1. ledna 2014  se v ust. § 1897 odst. 1 uvádí:

Postoupení smlouvy je vůči postoupené straně účinné od jejího souhlasu. Souhlasila-li předem, je postoupení smlouvy vůči postoupené straně účinné okamžikem, kdy jí postupitel postoupení smlouvy oznámí nebo kdy jí postupník postoupení smlouvy prokáže.

K uvedenému textu je snad vhodné učinit  technickou poznámku, že pod pojmem „postoupená strana“  se skrývá zbylý účastník smlouvy, tj. účastník smlouvy odlišný od postupitele,  tedy onen pasivní účastník ( spíše objekt) tohoto postoupení.

Každopádně však z uvedeného ustanovení vyplývá, že kterýkoliv účastník smluvního vztahu by si měl dát pozor na to, zda v podepisované smlouvě nedává souhlas předem s postoupením takové smlouvy.  V takovém případě totiž  druhá smluvní strana  (ať už v postavení věřitele nebo dlužníka)  může svá práva a povinnosti z této smlouvy převést na libovolnou třetí osobou bez nového konkrétního souhlasu první smluvní strany.  Může tak dojít k nežádoucímu a nepříjemném stavu, kdy se změní osoba dlužníka či věřitele v určité smlouvě, aniž by to vyžadovalo jakýkoliv náš další souhlas.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: