Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/landgrafcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/landgrafcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Daň z převodu nemovitostí od roku 2014 nově – Senát zákonné opatření schválil – Roman Landgráf – daňový poradce
(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Daň z převodu nemovitostí od roku 2014 nově – Senát zákonné opatření schválil

Zřejmě jsme si povšimli, že Senát dne 09.10.2013 schválil zákonné opatření vlády stran nově koncipované tzv. daně z nabytí nemovitých věcí.

Co tedy bude od roku 2014 zejména nového:

 • Daň dosud pojmenovaná jako daň z převodu nemovitostí se nyní bude nazývat jako daň z nabytí nemovitých věcí
 • Jak plyne již z výše uvedené změny názvu, zcela nové bude to, že poplatníkem této daně bude nově kupující a nikoli prodávající
 • Sazba této daně zůstává zachována na úrovni 4 % základu daně
 • Nezměnilo se ani to,  že i nadále předmětem této daně není nabytí podílu na takové obchodní korporaci, která vlastní nemovitou věc
 • Změnou ovšem je, že vklady do základního kapitálu již nebudou osvobozeny
 • Při nabytí nemovité věci do společného jmění manželů budou daň platit oba manželé společně a nerozdílně -tzn. že daňové přiznání bude podávat  a platit svým jménem pouze jeden z manželů
 • Základem daně bude obecně nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj (náklady vynaložené na znalecký posudek)
 • V případě vkladu do obchodní korporace je základem daně cena stanovená znalcem pro ocenění vkladu do kapitálové obchodní společnosti
 • Základ daně v běžných případech by neměl být nižší než tzv. srovnávací daňová hodnota, která bude obvykle představovat 75% ceny zjištěné znalcem.
  • Vedle toho se může poplatník rozhodnout, že základ daně se stanoví ve výši 75% takzvané směrné hodnoty, pokud nebude nižší  než cena sjednaná.  Směrná hodnota by měla být stanovena typicky zejména  pro pro byty a pro pozemky s rodinnými domy. Naopak například pro pozemky s nedokončenými stavbami  směrná hodnota stanovena nebude.

Aktualizace: Toto zákonné opatření vyšlo ve Sbírce zákonů dne 30.10. 2013 v částce 131 pod číslem 340/2013 Sb.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: