Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/landgrafcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/landgrafcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Ručení za DPH při platbě na jiný než zveřejněný účet bude pouze při platbách nad 700.000 Kč – Roman Landgráf – daňový poradce
(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Ručení za DPH při platbě na jiný než zveřejněný účet bude pouze při platbách nad 700.000 Kč

Senát ČR má dnes na programu vládní zákonné opatření (senátní tisk 184), ve kterém se mj. určuje, že ručení (dle § 109/2 zákona o DPH) za DPH při platbě na jiný než zveřejněný účet nastává pouze při splnění podmínky, že úhrada je vyšší než 700.000 Kč. Pokud to senát schválí, stane se tato změna účinná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (tedy pravděpodobně od 1.11.2013)

Lze to jistě považovat za vstřícný krok vůči zejména menším podnikatelům, nicméně si lze jistě klást otázku, proč se to děje až nyní (a nikoli již rovnou při zavedení tohoto ručení) a proč až poté, kdy všichni alespoň trochu informovaní podnikatelé své účty zveřejnili (jde o tom, že pokud by věděli, že se to týká pouze plateb vyšších než 700.000 Kč, tak by jistě zejména menší podnikatelé neměli žádnou potřebu své účty na internetu zveřejňovat a tak si alespoň trochu chránit své již tak dost chatrné soukromí).

Jako problematické se rovněž může jevit o samotné určení, že kritériem je výše úhrady, protože se tím dává další rána oné vzletné zásadě rovnosti před zákonem (dochází zde totiž nepochybně ke znevýhodnění větších plateb a tedy i větších podnikatelských aktivit).

Zmíněný návrh zákonného opatření obsahuje konkrétně tento text:

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ (Změna zákona o dani z přidané hodnoty) – Čl. LXIII

V § 109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 502/2012 Sb., se na konci textu písmene c) doplňují slova „, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ (ÚČINNOST) – Čl. LXV

Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou části čtyřicáté první, která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Z důvodové zprávy:

Hlavním cílem navržené úpravy je omezení vzniku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty pouze na případy, kdy úplata za zdanitelné plnění překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tedy 700 000 Kč.

 

2 Responses

  1. Roman Landgráf napsal:

    Sluší se dodat, že Senát na své 14. schůzi dne 10.10.2013 výše uvedené ustanovení v zákonném opatření „podržel“.

  2. […] Omezení ručení (v případě plateb na jiný než zveřejněný účet) pouze na platby nad 700.000 Kč je účinné již od 1.12.2013. Blíže viz předchozí post. […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: