(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Změna písemně uzavřené smlouvy ústně

Písemně uzavřenou smlouvu se sjednanou výhradou změn v písemné podobě lze změnit i jinou formou (např. ústně učiněnými právními úkony), není-li včas namítána jejich relativní neplatnost; tento závěr se netýká smluv, u nichž písemnou formu stanoví zákon.

Zdroj: Změna písemně uzavřené smlouvy ústně :: Bulletin Advokacie.

Leave a Reply

%d bloggers like this: