(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Právo na přiznání nákladů řízení je součástí práva na spravedlivý proces

Skutečnost, že právo na přiznání nákladů řízení je součástí práva na spravedlivý proces vyplývá z nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2811/08 ze dne 11. 6. 2009:

Právo na přiznání přiměřené a právním předpisem stanovené náhrady nákladů, které úspěšné straně v řízení vzniknou, je součástí práva na spravedlivý proces a také souvisí, pokud jde konkrétně o náklady právního zastoupení, s právem na právní pomoc ve smyslu čl. 37 odst. 2 Listiny.

Z uvedeného textu právní věty je patrné, že že právo na náhradu nákladů řízení souvisí s právem na právní pomoc.

Porušení práva na spravedlivý proces konstatuje ústavní soud v závěru zmíněného nálezu takto:

Tím, že obecný soud náhradu nákladů ve výši stanovené v příslušné právní normě stěžovateli nepřiznal, odepřel mu tím právo zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: