(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Odpočet DPH v „poměrné“ nebo „zkrácené“ výši?

Odpočet DPH v poměrné výši = Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností, tak pro účely s nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické činnosti (viz § 75 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, dále ZDPH).

Odpočet DPH ve zkrácené výši = Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v § 72 odst. 1, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku i mimo tuzemsko (s výjimkou plnění uvedených v § 72 odst. 1 písm. d) ZDPH), má nárok na odpočet daně pouze v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně. Příslušná výše odpočtu daně v krácené výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v krácené výši, a koeficientu.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: