(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Všude slyšíme o demokracii, ale chtějí ji politici doopravdy?

Domnívám se, že je vhodné učinit dvě základní poznámky:

1)Myslím že není od věci si povšimnout náhodné (?) souvislosti, že právě Řecko, které dalo ve starověku lidstvu  myšlenku demokracie jako vlády lidu, se pokusilo právě tím antickým způsobem, tj. přímou účastí všech občanů na rozhodnutí (tedy referendem) legitimizovat své zásadní rozhodnutí

2) Stojí za povšimnutí (a zejména za úvahu) skutečnost, že jakkoli současná doba stojí politologicky (myslím tím doktrinálně) zdánlivě neochvějně na dogmatu přednosti (výhodnosti) demokracie, tak jakákoli jen zmínka u realizaci skutečné přímé demokracie (referenda) vyvolává mezi praktickými politiky téměř unisono až hysterickou reakci. Není toho pokrytectví až příliš a není až neuvěřitelně zjevná? Všímáme si toho? Není potřeba ani číst mezi řádky.

 

Řecké referendum nebude – ČRo Rádio Česko Český rozhlas.

Leave a Reply

%d bloggers like this: