(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

BLOG: Daňová sebeobrana podnikatele

Není povinností vědy vést lidstvo ke štěstí

Prof. Jan Zrzavý: „Řekl bych, že je načase říct, že není povinností vědy vést lidstvo ke štěstí, už proto, že není žádný vědecký důvod domnívat se, že lidstvo by šťastné být mohlo či mělo, anebo že jednou bude.“ Pozn.: Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (* 20. listopadu 1964 Praha) patří k předním českým biologům zabývajícím…
Read more

Judikatura je zákonem v materiálním smyslu

Citace z nálezu Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 566/05 (č. 170/2006 Sb.n.u.US): „Ostatně na takovém významu judikatury soudů je vystavěna i dosavadní judikatura Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, která považuje za zákon v materiálním smyslu právě i judikaturu soudů.“ Citace z nálezu Ústavního soudu ze dne 8.…
Read more

Účetnictví jako důkaz ve sporu se správcem daně

Mějme prosím v patrnosti, že účetnictví je samo o sobě důkazem ve vztahu ke tvrzením obsaženým v daňovém přiznání. Teprve až poté, co finanční úřad prokáže důvodnost svých pochyb o věrohodnosti, úplnosti, průkaznosti či správnosti účetnictví, smí po podnikateli požadovat předkládání dalších důkazů. O účetnictví, zejména pak o jeho významu, si my podnikatelé můžeme myslet a také…
Read more

Rovná DPH nemá v ekonomii teoretickou podporu

Pavel Kohout Jako kterákoli oblast lidské činnosti, také daně mají dnes ucelenou teorii. Zabývá se jimi početná akademická obec, publikují se vědecké články zabývající se teorií i empirickým výzkumem. Za některé z těchto výzkumů byly dokonce uděleny Nobelovy ceny. Různí ekonomové docházejí na základě těchto výzkumů k různým doporučením. Na mnoha bodech se většina z nich shodne docela…
Read more

Epic Win for First Amendment!

The Supreme Court scored an epic win for the First Amendment in striking down California’s prohibition on selling violent videogames to minors. The law was both overly broad—sweeping in a wide variety of games based on no objective standard and no age-based gradations—and underinclusive—with no restrictions on other types of media. With a few strictly…
Read more

Greece is the beginning of the end of the Really Grand Euro Project

„Greece is going to go bust. There is nothing surer…European banks hold more than $50bn worth of Greek government bonds“ Greece is the beginning of the end of the Really Grand Euro Project.

Judikát roku 2010: Poskytování údajů o členství soudců v KSČ

Judikát roku 2010 – I.ÚS 517/10 ze dne 15.11.2010 -Poskytování údajů o členství soudců v KSČ http://ow.ly/5jD0h

A Bankrupt Greece Could Be Europe’s Lehman Brothers

Greece could become another Lehman Brothers. An Armageddon for the European financial system.  This would not be healthy for the Euro, the health of the European economy, the stability of the European banks or the share markets in European capitals.The crux of the matter falls on the European banks  which are carrying sovereign Greek paper…
Read more

Principy mají význam pro orientaci v právním řádu

Právním principům lze přisoudit značný význam ve vztahu k orientaci v právním řádu: Jsou to do značné míry právě právní principy, které umožnují soubor na daném území platných právním norem chápat jako řád či uspořádaný systém, a tím i umožnující orientaci a racionální rozhodování v něm (viz Hayek F.A.: Právo, zákonodárství a svoboda, Academia, Praha, 1991)

Práva a svobody jednotlivých lidí nezávisejí na státu!

Princip občanských práv: Práva a svobody jednotlivých lidí nejsou privilegia, udělovaná státem, nýbrž na státu nezávisejí a pocházejí odjinud!