(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

BLOG: Daňová sebeobrana podnikatele

Nedovolenost zneužití práva – individuální a sociální koncepce

Právní teorie podává (viz například Kpapp V., Teorie práva, C.H. Beck 1995), str. 184), že problém zneužití práva (abusus iuris) je poměrně starý, přičemž se zde střetávají dvě koncepce: individualistická a sociální. Individualistická koncepce má svůj původ v římském právu „Nullus videtour dolo facere, qiu iure suo utitur“ (nekoná protiprávně, kdo využívá svoje práva). Pro…
Read more

I v českém právu platí a je běžně aplikována řada obecných právních principů

“ Princip legitimního očekávání se ve formě základních zásad řízení promítá i do oblasti správního práva, třebaže nebývá v zákonných textech výslovně pojmenován. Lze jej však dovodit i ze základních zásad správního řízení (v současné době srov. např. § 2 odst. 3 správního řádu z roku 2004 o ochraně dobré víry) a vysoké soudy ostatně v…
Read more

United States v. Jones: Ochrana individuálních práv je velkým tématem i současné americké judikatury

The government’s continuous and long-term tracking of someone’s vehicle without a valid warrant is unconstitutional ! Zdroj: United States v. Jones | Ilya Shapiro, Tim Lynch and Jim Harper | Cato Institute: Legal Briefs.

Štrasburk o Brožové-Polednové: Byla odsouzena právem

Alespoň někdy mám pocit, že spravedlnost není slepá a že ty evropské instituce mají smysl: Bývalá komunistická prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová neuspěla u Evropského soudu pro lidská práva se stížností proti postupu české justice. Jedním z hlavních argumentů, kterým Evropský soud pro lidská práva nevyhověl, byl fakt, že jednání prokurátorky minulého režimu nebylo trestné v době spáchání.   Štrasburský soud potvrdil…
Read more

Václav Klaus na VUT 12.4.2011

Z projevu Václava Klause při udělení čestného doktorátu na VUT v Brně 12.4.2011: v listopadu 1989 jsme systém měnili se záměrem nastolil individuální svobodu, nikoli usilovat o konkrétní uspořádání společnosti o drtivé většině věcí za nás nemá rozhodovat stát, resp. někdo jménem státu politika ztrácí svůj ideový fundament, vymizel skutečný pravolevý konflikt média o politice nereportují, ale politiku…
Read more

Historik Jan Slavík

„Dva dětinské kousky v Moskvě tropí. Pravoslavnou duši chtějí změniti vyvěšením tabulek: Náboženství je opium národa. Materialistický světový názor ‚podporují‘ ukazováním ostatků vůdce v mystickém pološeru podzemní katakomby“ „Třetí internacionála společně s přetaveným carismem leží v samém jádru sovětské přítomnosti“ (z knihy: Jan Slavík, Co jsem viděl v sovětském Rusku, Praha 1926, publikováno v Kontexty 2/2011, CDK Brno,…
Read more

Není povinností vědy vést lidstvo ke štěstí

Prof. Jan Zrzavý: „Řekl bych, že je načase říct, že není povinností vědy vést lidstvo ke štěstí, už proto, že není žádný vědecký důvod domnívat se, že lidstvo by šťastné být mohlo či mělo, anebo že jednou bude.“ Pozn.: Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (* 20. listopadu 1964 Praha) patří k předním českým biologům zabývajícím…
Read more

Judikatura je zákonem v materiálním smyslu

Citace z nálezu Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 566/05 (č. 170/2006 Sb.n.u.US): „Ostatně na takovém významu judikatury soudů je vystavěna i dosavadní judikatura Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, která považuje za zákon v materiálním smyslu právě i judikaturu soudů.“ Citace z nálezu Ústavního soudu ze dne 8.…
Read more

Účetnictví jako důkaz ve sporu se správcem daně

Mějme prosím v patrnosti, že účetnictví je samo o sobě důkazem ve vztahu ke tvrzením obsaženým v daňovém přiznání. Teprve až poté, co finanční úřad prokáže důvodnost svých pochyb o věrohodnosti, úplnosti, průkaznosti či správnosti účetnictví, smí po podnikateli požadovat předkládání dalších důkazů. O účetnictví, zejména pak o jeho významu, si my podnikatelé můžeme myslet a také…
Read more

Rovná DPH nemá v ekonomii teoretickou podporu

Pavel Kohout Jako kterákoli oblast lidské činnosti, také daně mají dnes ucelenou teorii. Zabývá se jimi početná akademická obec, publikují se vědecké články zabývající se teorií i empirickým výzkumem. Za některé z těchto výzkumů byly dokonce uděleny Nobelovy ceny. Různí ekonomové docházejí na základě těchto výzkumů k různým doporučením. Na mnoha bodech se většina z nich shodne docela…
Read more