(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Štítek: Správní žaloba

Jak má daňový subjekt či jeho zástupce naložit s otázkou, zda bude chtít, aby proběhlo soudní jednání?

Jak má daňový subjekt či jeho zástupce naložit s otázkou, zda bude chtít, aby proběhlo soudní jednání? K čemu vlastně soudní jednání při žalobě proti rozhodnutí v daňových otázkách může fakticky být užitečné? Jak se na takové soudní jednání připravit, abychom byli maximálně přesvědčiví? Jak si poskládat argumenty v úvodní a závěrečné řeči? Jaké navrhovat…
Read more

Podmínky pro řízení ve správním soudnictví

Podmínky pro řízení jsou i ve správním soudnictví vnímány jako takové podmínky, za nichž soud může rozhodovat ve věci samé; jejich nedostatek tedy brání soudu vydat meritorní rozhodnutí (srov. § 103 OSŘ podpůrně za použití § 64 SŘS). § 103 OSŘ: Kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout…
Read more