Povinná účast na důchodovém pojištění za rok 2012 u vedlejší samostatné výdělečné činnosti vzniká při daňovém základu 60.328 Kč

Pokud samostatná výdělečná činnost (například podnikání) fyzické osoby je považována pro účely sociálního pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (typicky například v případech, kdy (i) podnikatel má zároveň příjmy ze zaměstnání nebo (ii) podnikatel pobírající zároveň starobní nebo invalidní důchod nebo (iii) podnikatelka pobírající zároveň rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství), pak je tato osoba v roce…
Read more