Zákony jsou pro recipienty a nikoli naopak!

Jakkoli se článek věnoval zcela konkrétní věci (podpisy na závěti), je myslím závěr autorky použitelný obecně a lze s ním více než souhlasit: „Stanovení, že každý testament by měl být podepsán jménem  a příjmením, je bez dalšího pro budoucnost neudržitelný, a to především v situaci obrovské hypertrofie právních předpisů, které ukládají stále více a více povinností a v čím dál tím větší…
Read more