Vztah práva a spravedlnosti – několik poznámek

spravedlnost je v prvé řadě kategorií etickou spravedlnost v právním státě znamená poskytnout státní ochranu proti nespravedlnosti. koncepce přirozeného práva a klasického liberalismu: „Stát má předepisovat to, co jednotlivci nemají dělat, jestliže si nemají překážet v cestě, zatímco občanům má být ponechána volnost dělat všechno, co není zakázané. Státu připadá úkol stanovovat formální pravidla, občanům…
Read more