(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Jak psát vyjádření, stížnosti, odvolání a žaloby v daňových věcech

Seminář – Workshop

Jak psát vyjádření, stížnosti, odvolání a žaloby v daňových věcech?

Dovolujeme si pozvat daňové poradce a jejich spolupracovníky, ale i širokou odbornou a podnikatelskou veřejnost na další pokračování našich speciálních seminářů, které si kladou za cíl zvýšit „obranyschopnost“ daňových subjektů v čím dál ostřejším boji finančních úřadů vybrat daň kde se dá.
Tentokrát se zaměříme na především praktické aplikace toho, o čem jsem mluvili v předchozí sérii (nicméně předchozí účast není podmínkou, jedná se pouze o velmi volné pokračování), tedy jak konkrétně postupovat při daňových kontrolách a obdobných postupech, zejména jak psát zásadní písemná podání, tedy odpovědi na výzvy, stížnosti proti postupu správce daně, vyjádření k výsledku kontrolního zjištění. Následně pak také jak psát odvolání proti rozhodnutí správce daně a konečně pak také jak psát žaloby proti zamítnutí odvolání.

Jde o to, že pro úspěch v daňovém a soudním řízení je samozřejmě kvalita našich podání naprosto určujícím faktorem. Chtěl bych se s vámi podělit o mé dlouholeté zkušenosti v této činnosti, o mé teoretické a praktické poznatky a i o mé taktické a strategické postupy, které v této činnosti používám. Byl bych rád, pokud by tento seminář (alespoň zčásti) měl charakter workshopu, na kterém bychom se i vzájemně obohatili o naše zkušenosti.

   

Místa, termíny a objednávka
About us

Obsah semináře:

– základní pravidla a principy vyplývající z právní úpravy
– základní pravidla a principy vyplývající z obecné teorie dokazování
– inspirace některými v zahraničí doporučovanými postupy
– jak konkrétně reagovat na výzvy správce daně
– jak se zachovat při seznámení s  výsledkem kontrolního zjištění a po něm
– jak napsat vyjádření k výsledku kontrolního zjištění
– jak se zachovat při předložení zprávy o daňové kontrole
– jak  napsat odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru
– jak napsat žalobu proti zamítnutí odvolání
– diskuse – workshop

Základní údaje k semináři

Seminář se koná vždy v čase 09:00 – 14:00 h (prezentace od 08:30 h).
Všichni jste srdečně zváni!

Místa a datumy konání:

Olomouc, 6.11.2018
Brno, 7.11.2018
Praha, 15.11.2018 
Plzeň, 20.11.2018
České Budějovice, 26.11.2018
Pardubice, 4.12.2018
Liberec, 12.12.2018

Místa (hotely) konání získáte proklikem daného města.

Cena:

Člen KDP ČR: 1.000 Kč  (+DPH)
 Ostatní:         1.200 Kč  (+DPH)
    
Při objednávce 2 osob: sleva 20%
Při objednávce 3 a více osob: sleva 30%

Úhradu prosím proveďte podle daňového dokladu, který Vám bude zaslán na základě Vaší přihlášky.
Svoji účast eventuálně stornujte nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Děkujeme.
V ceně je zahrnut i coffee break.

Přednášející:

Seminář provede Ing. Roman Landgráf, nezávislý daňový poradce s více jak 20-ti letou praxí při zastupování podnikatelů při daňových kontrolách; věnuje se též významně lektorské a publikační činnosti.

Přihláška / objednávka:

Přihlášku prosím proveďte zde.
Přihlášky zpracováváme dle pořadí přijetí do vyčerpání kapacity. Tak pokud máte zájem, neváhejte.
Děkujeme a těšíme se na setkání!

Motto: „Jen svých práv znalý (a dbalý) daňový subjekt není loutkou v rukách berních úředníků!

Přihláška na seminář

Pro přihlášení na seminář si dovolujeme požádat o vyplnění tohoto formuláře. Uveďte prosím IČO takového subjektu, na který chcete vystavit daňový doklad (DIČ plátce si dohledáme sami). Děkujeme!