(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Archiv rubriky: Právo soukromé

Dohoda o provedení práce si v roce 2012 zachovává alespoň částečně svůj půvab pouze při příjmu maximálně 10.000 Kč/měsíc

Celkem hojně používaná dohoda o provedení práce (ve smyslu § 75 zákoníku práce) doznala s účinností od 1.1.2012 řadu změn,  z nich alespoň ty nejzákladnější stojí za připomenutí: dohodu o provedení práce je možno uzavřít na maximálně 300 hodin/rok (v roce 2011 pouze 150 ) v dohodě o provedení práce obligatorně  musí být uvedena doba, na kterou se…
Read more

Nový pohled na soukromé právo v právní doktríně

Profesor Telec se ve svém článku (zdroj viz níže) domnívá, že v návaznosti na dlouholeté výzkumné a legislativní práce nad novým občanským zákoníkem dospěla větší část civilistické obce k nutnosti jiného nežli dosavadního (post)komunistického pohledu na soukromé právo. Základní rys tohoto odlišného nazírání spočívá podle něj v těchto znacích či myšlenkových procesech: internacionalizace soukromého práva, v níž zvláštní úlohu sehrává jeho evropeizace konstitucionalizace soukromého práva…
Read more

Nový občanský zákoník projedná senát 25.1.2012 – bude účinnost posunuta na 2016?

Na pořadu 16. schůze senátu od 25.1.2012 je prvním bodem projednání návrhu nového občanského zákoníku. Text schválený Poslaneckou sněmovnou dne 9.11.2011 navrhuje ústavně-právní výbor senátu pozměnit pouze tak, aby účinnost tohoto zákona byla až od roku 2016 (a nikoli 2014, jak schválila sněmovna). Uvidíme, jak to celé nakonec dopadne.

Neplatnost právních úkonů v pracovním právu

Pro jakéhokoli zaměstnavatele je velmi důležité si uvědomit alespoň toto právní minimum (viz zejména § 20 a 72 zákoníku práce): 1) Rozvázání pracovního poměru (jako právní úkon) je považováno za platný právní úkon, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá. Jedná se tzv. princip relativní neplatnosti právních úkonů. Neplatnosti rozvázání pracovního poměru…
Read more

HN: O rozdělení zisku musí firmy rozhodnout ještě v červnu

HN: O rozdělení zisku musí firmy rozhodnout ještě v červnu Brno – Nejpozději do konce června musí většina firem rozhodnout o případném rozdělení zisku společníkům. Pokud to do šesti měsíců od konce účetního období nestihnou, jejich zisk letos zůstane nerozdělen. Uvedly to dnešní Hospodářské noviny s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu, které nově upravuje i…
Read more