(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Archiv rubriky: Laissez-faire

Za svobodu slova stejně tak jako nedotknutelnost vlastnictví je potřeba neustále bojovat!

www.facebook.com/CEVROInstitut.cz (03.05.13):  Dnes je Světový den svobody tisku. Myslíte si, že by v dnešní době blogů, facebookových profilů, twitteru… měl mít každý absolutní volnost psát si, co chce? Moje reakce: Svoboda slova je společně s právem vlastnit majetek (ochranou vlastnictví) to nejzákladnější, za co stojí a je potřeba neustále bojovat. Vždy je velká skupina lidí a…
Read more

Skutečně byla při řešení Kypru prolomena tabu, nebo se v nahé kráse ukázalo, o co státům jde doopravdy?

Jan Macháček ve svém dnešním auditu v časopise RESPEKT (zde) mluví o tom, že při řešení Kypru byla prolomena některá tabu. Dovoluji si k tomu poznamenat: To že stát je jediným subjektem, který si sám sobě stanovil legalitu zabavování majetku lidí, a to navzdory ústavně-právní doktríně o nedotknutelnosti majetku, není nic nového a zde si…
Read more

OECD Launches New Scheme to Boost the Tax Burden on Business

Targeting Multinationals, the OECD Launches New Scheme to Boost the Tax Burden on Business. We should guard against it! http://ow.ly/jmAo4

ÚS: Aktivní zásahy státu jsou v oblasti hospodářských práv přípustnější než v oblasti práv občanských

V nálezu pléna ÚS ze dne 15.5.2012 sp. zn. Pl. ÚS 17/11 (220/2012 Sb.) se mimo jiné uvádí: Určitá zákonná úprava, jež zvýhodňuje jednu skupinu či kategorii osob oproti jiným, nemůže tedy být sama o sobě bez dalšího označena za porušení principu rovnosti. Zákonodárce má určitý prostor k úvaze, zda takové preferenční zacházení zakotví. Musí…
Read more

Vzdát hold skutečným podnikatelům, to ano, ale nepřehlížet, že ani tato „pravicová“ vláda podmínky nezlepšuje

Můj komentář k článku Petr Holub: Těžký život OSVČ na stránce Českého rozhlasu 6: Ano, vzdát hold všem, kteří ještě v těchto dobách skutečně samostatně podnikají, je jistě chvályhodné a potřebné. Na druhé straně je ovšem potřeba říci, že ani zdaleka by se nenašlo mnoho podnikatelů, kteří by nám řekli, že kolem sebe vidí vytváření příznivých podmínek…
Read more

Dne 7.11.2012 sněmovnou přijatý zákon zavádí další prvky progrese v daňových odvodech

Dne 7.11.2012 přijala Poslanecká sněmovna ve třetím čtení Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů (sněmovní tisk 801). O tomto zákonu často média hovoří pouze jako o normě, kterou se zvyšují sazby DPH o jeden procentní bod; pravdou ale je, že zde dochází k mnoha dalším změnám (celý návrh má bez důvodové zprávy 26…
Read more

Zvítězí Mitt Romney, prosadí se tak politika minimal government? Nebo i v USA se lidé zvolí „starostlivý“ a nákladný stát?

NA právě začínající volby se můžeme dívat z různých důvodů a různých úhlů pohledu. Jednou z důležitých je i bitva o charakter státu v politicko-ekonomickém smyslu  , tj. zda USA se znovu vrátí ke skutečné konzervativně-liberální politice minimal governmemnt (limited-government), tedy nízkých daní a malých zásahů státu do svobodného života občanů, nebo zda se naopak posílí tendence…
Read more

Osama bin Laden is dead and General Motors is alive

Je až neuvěřitelné, jaké proetatistické demagogie je politika v USA schopna.  

Šichtařová: Co je pravicového na vládě, která neustále zvyšuje daně?

Citát z rozhovoru (viz zdroj níže): Zaprvé se táži, co je pravicového na vládě, která neustále zvyšuje daně? Zadruhé, co je rozpočtově odpovědného na vládě, jež dokázala za dvanáct měsíců zvýšit vládní dluh o 16 procent? Myslím, že Markéta Šichtařová to říká naprosto správně. Škoda jen, že tento názor zřejmě není všeobecně přijímán. Zdroj: Šichtařová:…
Read more

Two Pictures that Perfectly Capture the Rise and Fall of the Welfare State

Source: Two Pictures that Perfectly Capture the Rise and Fall of the Welfare State « International Liberty.