(+420) 603 244 352
info@landgraf.cz

Zaměstnavatel, exportér a dodavatel či objednavatel stavebních prací podává přiznání k DPH elektronicky vždy (i s obratem menším než 6 Mio)

Podle dne 21.1.2014 vystavené informace Generálního finančního ředitelství, se povinnost podávat Přiznání k DPH (včetně například o oznámení o změně registračních údajů) výhradně elektronicky týká těchto skupin osob (plátců DPH):

  1. Veškeré právnické osoby
  2. Takové fyzické osoby, které překročily obrat 6.000.000 Kč za předchozích 12 měsíců (tedy například v případě přiznání za IV.Q./2013 nebo za 12/2013 je sledovaným obdobím 1.1.2013 – 31.1.2013) – „malé“ fyzické osoby jsou tedy nuceni sledovat při každém přiznání, zda kritický obrat nebyl překročen a zda tedy nevzniká povinnost podat elektronicky. Pokud se fyzické osoby takto stanou osobou povinnou podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky, musí tak činit nejméně po dobu dalších 6 měsíců.
  3. Takové fyzické osoby, které sice nepřekročily 12-ti měsíční obrat 6,000.000 Kč, ovšem jsou zaměstnavateli s více než 10 zaměstnanci (pročež jim dle § 38j odst. 6 zákona o daních z příjmů vznikla povinnost podávat vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti elektronicky) – zde vzniká povinnost podávat elektronicky přiznání k DPH na základě § 101 odst.3 písm. b) ZDPH (jiným zákonem stanovená povinnost činit podání elektronicky)
  4. Takové fyzické osoby, které sice nepřekročily 12-ti měsíční obrat 6,000.000 Kč, ovšem dodávají zboží nebo služby do EU (pročež jim dle § 102 odst. 3 zákona o DPH vznikla povinnost podávat souhrnné hlášení elektronicky) – zde vzniká povinnost podávat elektronicky přiznání k DPH na základě § 101 odst.3 písm. b) ZDPH (jiným ustanovením stanovená povinnost činit podání elektronicky)
  5. Takové fyzické osoby, které sice nepřekročily 12-ti měsíční obrat 6,000.000 Kč, ovšem pořizují nebo dodávají stavební a montážní práce  (pročež jim dle § 92a odst. 5 zákona o DPH vznikla povinnost podávat souhrnné hlášení elektronicky) – zde vzniká povinnost podávat elektronicky přiznání k DPH na základě § 101 odst.3 písm. b) ZDPH (jiným ustanovením stanovená povinnost činit podání elektronicky)

Z výše uvedeného tedy plyne, že skupina fyzických osob, na které doléhá povinnost od 1.1.2014 podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky, není vymezena pouze obratem, jak se někdy zjednodušeně (a tedy nesprávně) vykládá.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: