Ing. Roman Landgráf - publikační činnost:

 

Nejnovější příspěvky na SSRN na adrese: https://ssrn.com/author=2319205

Spoluautor příručky „Daňová optimalizace pro právnické osoby“, Verlag Dashöfer, více

Spoluautor příručky „Daňově uznatelné náklady“, Verlag Dashöfer, více

Spoluautor příručky „Daňově uznatelné výdaje“, Verlag Dashöfer, více

Autor článku: „Obsah a hranice pojmu daňové právo – několik poznámek aneb boj proti daňovým únikům versus legalita v daních“ v časopise e-Bulletin Komory daňových poradců České republiky, č. 05/2014

Autor článku: „Uvědomme si neexistenci svěrací kazajky právního pozitivismu i v daňové oblasti“ v časopise Daně a právo v praxi, č. 12/2012, Wolters Kluwer ČR a.s.

Autor článku: „Zásada proporcionality při správě daní aneb kde končí spravedlivá únosnost při správě daní“ v časopise Daně a právo v praxi, č. 10/2012, Wolters Kluwer ČR a.s.

Autor článku: „Jakým způsobem může finanční úřad uložit povinnost něco činit?“ v časopise Daně a právo v praxi, č. 9/2012, Wolters Kluwer ČR a.s.

Autor článku: „Účetnictví jako důkaz v daňovém řízení aneb stručné pojednání o rozložení důkazního břemene“ v časopise Daně a právo v praxi, č. 4/2012, Wolters Kluwer ČR a.s.

Autor článku „Skutečně se jedná o dar, pokud podnikatel ke svému plnění „zdarma“ přidá nějakou věc (bonus)?“, v časopise Daně a právo v praxi, č. 8/2011 a č. 9/2011, Wolters Kluwer ČR a.s.

Autor článku „Ochrana dobré víry má své místo i před finančním úřadem!“, v časopise Daně a právo v praxi, č. 5/2011, Wolters Kluwer ČR a.s.

Autor článku „Kdy je zahájení daňové kontroly nezákonné“, v časopise Otázky & odpovědi z praxe č. 7/2010, Wolters Kluwer ČR a.s.

Autor článku „Svědek v daňovém řízení“, v časopise Daně a finance č. 5-6/2010, Comenius Print s.r.o.

Autor článku „Správce daně není všemohoucí“, v týdeníku PROFIT, březen 2010

Autor článku „Daňová kontrola – vybrané otázky“, časopis PORADCE č. 8/2010 (vydavatel: PORADCE s.r.o., Český Těšín)

Autor článku „Důkazní břemeno a negativní teorie důkazní (II.)“, v časopise Daňový expert, č. 1/2010, Wolters Kluwer ČR a.s.

Autor článku „Důkazní břemeno a negativní teorie důkazní (I.)“, v časopise Daňový expert, č. 6/2009, Wolters Kluwer ČR a.s.

Autor článku „Argumentace a dokazování v daňovém řízení“, časopis Daně, účetnictví, vzory a případy, č. 12/2009 (vydavatel: PORADCE s.r.o., Český Těšín)

Autor článku „Uplatnění daňové ztráty v dodatečném přiznání?“, časopis PORADCE č. 10/2009

Autor článku „Reklama nebo prezentace?“, časopis PORADCE č. 12-13/2009

Autor článku „Znovuotevření účetní závěrky“, časopis PORADCE č. 6/2009

Autor článku „Daň musí být v prekluzivní lhůtě vyměřena pravomocně“, časopis PORADCE č. 6/2009

Autor článku „Přechod důkazního břemene na správce daně“, časopis PORADCE č. 6/2009

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele (14.)“, časopis PORADCE č. 3/2009

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele (13.)“, časopis PORADCE č. 12/2008

Autor článku „Splatnost faktur“, časopis Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, č. 7/2008

Autor článku „Úhrada faktur v jiné měně, než ve které je sjednána cena“, časopis Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, č. 7/2008

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele (12.)“, časopis PORADCE č. 11/2008

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele (11.)“, časopis PORADCE č. 10/2008

Autor článku „Pohledávky a závazky, úvěry a půjčky“, časopis Daně, účetnictví, vzory a případy, č. 3/2008

Autor článku „Odpisy – účetní a daňové“, časopis Daně, účetnictví, vzory a případy, č. 12/2007

Autor článku „Obrana podnikatele v daňovém řízení“, časopis Daně, účetnictví, vzory a případy, č. 8-9/2007

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele (10.)“, časopis PORADCE č. 5/2008

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele (9.)“, časopis PORADCE č. 3/2008

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele (8.)“, časopis PORADCE č. 1/2008

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele (7.)“, časopis PORADCE č. 13/2007

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele (6.)“, časopis PORADCE č. 10/2007

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele (5.)“, časopis PORADCE č. 9/2007

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele (4.)“, časopis PORADCE č. 8/2007

Autor článku „Zprostředkování v DPH“, časopis „Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále“ č. 4/2007,

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele (4.)“, časopis PORADCE č. 8/2007,

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele (3.)“, časopis PORADCE č. 6/2007, více

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele (2.)“, časopis PORADCE č. 5/2007, více

Autor článku „Daňová judikatura pro praxi podnikatele“, časopis PORADCE č. 4/2007, více

Autor článku „Nové možnosti obrany podnikatele proti správci daně aneb nový správní řád lze využít i v oblasti správy daní“, časopis PORADCE č. 7/2006, více

Autor článku „Správní soudnictví sjednocuje výklady a chrání proti nezákonným praktikám správce daně“, časopis PORADCE č. 5/2006, více

Spoluautor publikace „DPH ve vybraných oblastech“, Daně a účetnictví, vzory a případy, 9-10/2006,více

Autor článku „Komunitární právo a zákon o DPH“,časopis Daně a účetnictví bez chyb a penále, č. 10 a 11 /2005, více

Autor článku „Paušální výdaje místo výdajů prokázaných – vybrané problémy“, časopis PORADCE č. 8/2006, více

Autor článku „První evropské nařízení týkající se DPH“, časopis PORADCE č. 5/2006, více

Autor článku „Oceňování majetku a závazků v účetnictví a v daních z příjmů“, časopis PORADCE č. 4/2006, více

Autor článku „ Leasing“ v časopise Daně a účetnictví, vzory a případy, č. 9/2005, více

Autor článku „Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu“ v časopise Daně a účetnictví, vzory a případy, č. 8/2005, více

Autor článku „Nejčastější problémy DPH v účetní praxi – 2. část: Obchodování s podnikateli se sídlem v jiné zemi EU“, časopis PORADCE 4/2005, více

Autor článku „Nejčastější problémy DPH v účetní praxi – 1. část: Poskytování a přijímání záloh“, časopis PORADCE 3/2005, více

Autor článku „Intrastat“, časopis PORADCE 3/2005, více

Autor článku „DPH po novele k 1. 1. 2005“ v časopise Daně a účetnictví bez chyb a penále č. 2/2005, více

Autor článku „ Daňové a  účetní odpisy “ v časopise Daně a účetnictví, vzory a případy, č. 1/2005, více

Autor článku „Změny v nakládání s pohledávkami po lhůtě splatnosti“, časopis PORADCE č. 10/2004, více

Autor článku „Obchodněprávní souvislosti účetní závěrky obchodních společností“, časopis PORADCE č. 13/2003, více

Autor článku „Účetní a daňové nakládání s nekvalitními pohledávkami“, časopis PORADCE č. 3/2003, více

Autor publikace „Optimalizace odvodů obchodních společností“, Daně a účetnictví, vzory a případy, 2/2003, více

                     zpět